Destin şi alegorie

În ce se iese din Infinit?
În Teorie!

2 comentarii: